Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi Minikasko

  • Home
  • Sigurimi Minikasko
Sigurimi Minikasko

SIGURIMI MINIKASKO

Polica e Sigurimit Minikasko ofron disa kombinime për t’u siguruar nga rreziqe për të cilat mendoni se duhet të jeni patjetër i përgatitur. Nëse mendoni se nuk ju duhet një sigurim i plotë Kasko, Albsig ju ofron mundësinë e sigurimit më ekonomik, me anë të policave të kombinuara të zgjedhura nga vetë ju. Minikasko eshte sigurimi i vetë automjetit për dëmtimet aksidentale nga përplasja e tij me një automjet tjetër, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, të vërtetuar me proçes-verbalin e policisë.
Specialistët e Departamentit te Vlerësimit të Dëmeve do të bëjnë të mundur vlerësimin e dëmit te automjetit dhe ju do të dëmshpërbleheni menjëherë pa patur nevojë të prisni për dëmshpërblimin e kompanisë përgjegjëse.

Çfarë mund të zgjidhni

Përveç mbulimit të përplasjeve, Polica Minikasko ju vjen në ndihmë duke ju mundësuar të zgjidhni mes mbulimeve të tjera që i konsideroni të domosdoshme për automjetin tuaj si:

  • Dëmtimet fizike
  • Thyerja e xhamave
  • Zjarr-Rrufe-Eksplozion
  • Katastrofë natyrore
  • Vjedhja
  • Transport me karroatrec
  • Sigurim për jashtë vendit
  • Shërbim GPS, etj.

KUJDES!

Nëse ju nuk jeni shkaktar i aksidentit, mos pranoni fajësinë dhe polica e sigurimit do të vazhdojë të jetë e vlefshme duke ju mbrojtur nga aksidente të tjera që mund të ndodhin.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?